พ.ร.บ. รถยนต์ ขาดได้กี่วัน! ต้องเสียเงินหรือไม่?

July 12, 2023 รถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ ขาดได้กี่วัน! ต้องเสียเงินหรือไม่?

     ทุกท่านน่าจะรู้ดีว่ากฏหมายจราจรบังคับให้รถยนต์ทุกคันมี พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะเนื่องจากเป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับเมื่อขับรถชนจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่บางท่านก็น่าจะหลงลืมไปบ้างแล้วว่าใบขับขี่หมดอายุวันไหน ประกันภัยรถยนต์หมดอายุวันไหน หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ขาดตอนไหน เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว ยิ้มได้ประกันภัย จึงได้เตรียมบทความมาฝากทุกท่านกันครับ

พ.ร.บ. รถยนต์ คือ..

     คือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายใน พ.ร.บ. ปี 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จะต้องทำ พ.ร.บ. ก่อน จึงจะต่อทะเบียนรถได้ โดยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ประสบเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที โดยที่ไม่คำนึงว่าบุคคลที่ประสบเหตุนั้นจะเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด พ.ร.บ. นี้จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น  ซึ่งไม่ได้คุ้มครองรถยนต์นะคะ แต่ถ้าไม่ทำ พ.ร.บ. จะมีความผิดทางกฎหมายจราจรเสียค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ต่อทุกปีแล้วได้อะไร?

1.ค่าเสียหายเบื้องต้น

     มักเป็นค่าเสียหายที่ผู้เคลมประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถเบิกได้โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก - ผิด โดยสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) สูงสุด 30,000 บาทต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 บาทต่อคน

 

2.ค่าสินไหมทดแทน

     เป็นค่าเสียหายที่ผู้เคลมประกัน พ.ร.บ. รถยนต์จะได้รับหลังจากพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย โดยสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป หรือทุพพลภาพถาวร 300,000 บาทต่อคน
 • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
 • สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป 200,000 บาท
 • กรณีนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน
พ.ร.บ.รถขาดได้กี่วัน ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ถ้าขับรถไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ. จากบริษัทเดียวกันมีข้อดีอย่างไร อ่านเพิ่มเติม คลิก!!

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับ พ.ร.บ. รถยนต์

     สำหรับค่าใช้จ่ายของพ.ร.บ รถยนต์ ต่อปี (รวมค่าอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รถยนต์เก๋ง ที่นั่งไม่เกิน 7 คน 645.21 บาท
 • รถยนต์กระบะ น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน 967.28 บาท
 • รถตู้ ที่นั่งเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,182.35 บาท

พ.ร.บ. ขาดจะโดนค่าปรับอย่างไร?

พ.ร.บ. ขาดไม่เกิน 1 ปี ต่อภาษีได้โดยไม่เสียค่าปรับแต่จะมีค่าปรับภาษีขาด

พ.ร.บ. รถยนต์ขาด 2 ปีขึ้นไป ตรวจสภาพรถก่อนเพื่อทำการต่อภาษีและเสียค่าปรับ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
 • สมุดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

พ.ร.บ. รถยนต์ขาด 3 ปีขึ้นไป จดทะเบียนรถยนต์ใหม่พร้อมกับเสียค่าปรับ จ่ายภาษีรถย้อนหลังซึ่งคุณต้องทำการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่พร้อมกับเสียค่าปรับ อาจมีการเก็บภาษีรถยนต์ย้อนหลังอีกด้วย ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ที่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป ดังนี้

 • ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
 • สมุดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

นอกจากว่าจะเสียเงินค่าปรับแล้ว พ.ร.บ. ขาดยังก่อให้เกิดผลเสียตามมาดังต่อไปนี้

ไม่มีป้ายภาษีรถประจำปี

     การต่อภาษีรถประจำปีจะต้องมีการตรวจสภาพรถและต่อ พ.ร.บ. เสียก่อน เพราะหากไม่ได้ตรวจสภาพรถและต่อ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้ หากมีการเรียกตรวจจะมีโทษปรับ 400 - 1,000 บาท

 

ป้ายภาษีรถยนต์หาย!! ทำอย่างไรดี? อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย!!

ขับรถชนท้ายเสียหาย แต่คู่กรณีไม่มีประกัน ทำไงดี

 

     นี่คือความเสี่ยงที่จะต้องเจอเมื่อขับรถโดยไม่มี พ.ร.บ. หรือ ลืมต่อ พ.ร.บ. ทางที่ดีควรต่อล่วงหน้าจะดีที่สุด เพราะจะไม่โดนปรับและยังได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย และสามารถต่อได้ง่ายๆ เป็นเรื่องสะดวกและง่ายมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ราคาถูก และตรงกับความต้องการ สามารถทำได้ที่ ยิ้มได้ประกันภัย เพียงโทร 02-432-2345 หรือ ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่าน www.yimdaiinsurance.com เพื่อรับความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด